Croatian
NBW_Science1_ContentBlock_Product_ProductNoHeets_Mobile_Standard
NBW_Science1_ContentBlock_Product_ProductNoHeets_Desktop_Standard

Duhanska para nije dim

Duhanska para koju proizvodi IQOS sustav manje je štetna od dima cigarete. Da bismo to dokazali, proveli smo sveobuhvatan program procjene koji je obuhvaćao 10 kliničkih istraživanja o aerosolnoj kemiji (kao i podatke iz 18 nekliničkih istraživanja) te je uključivao tisuće sudionika u SAD-u, Japanu, Ujedinjenoj Kraljevini i Poljskoj. Dokazi pokazuju da potpuni prelazak s cigareta na korištenje IQOS sustava, iako nije bez rizika, manje je štetan od nastavka pušenja cigareta.

Grijanje bez sagorijevanja

Otkrijte uređaje za grijanje duhana