Croatian

Prvi koraci s IQOS 3 MULTI uređajem

Kako koristiti IQOS 3 MULTI uređaj

Brzi detaljni vodič:

Kako biste započeli svoje iskustvo grijanja duhana, slijedite jednostavne korake u nastavku.

1. Provjerite je li IQOS 3 MULTI uređaj uključen tako što ćete pritisnuti tipku i držati ju jednu sekundu. 
Jesu li svjetla na dnu uključena? Ako jesu, uređaj je spreman za korištenje. Ako nisu, uključite IQOS 3 MULTI tako što ćete pritisnuti i držati tipku punjača 4 sekunde ili pak napunite IQOS uređaj putem originalnog IQOS adaptera za napajanje i kabla za punjenje.

2. Zakrenite zatvarač IQOS 3 MULTI uređaja i umetnite duhanski umetak. Pažljivo ga gurnite do linije filtra (nemojte okretati duhanski umetak)

3. Pritisnite tipku i držite ju dok uređaj ne zavibrira. Svjetlo će pulsirati kako se IQOS 3 MULTI uređaj bude zagrijavao. 

4. Nakon toga, IQOS 3 MULTI uređaj će zavibrirati dva puta, a svjetlo će prestati bljeskati i svijetlit će bijelom bojom. To znači da je uređaj spreman za korištenje. 

5. Kada svjetlo počne pulsirati, a uređaj ponovno zavibrira dva puta, to znači da je vrijeme korištenja IQOS 3 MULTI uređaja skoro gotovo. 

6. Kada se svjetlo isključi, uklonite iskorišteni duhanski umetak. Nakon toga možete ponovno koristiti IQOS 3 MULTI uređaj.

Kako napuniti IQOS 3 MULTI uređaj

1. Pritisnite tipku na uređaju IQOS 3 MULTI kako biste provjerili razinu napunjenosti baterije. 

2. Crtice na dnu će vam prikazati razinu napunjenosti baterije IQOS 3 MULTI uređaja. 

3. Ako se baterija IQOS 3 MULTI uređaja ispraznila, priključite uređaj na električnu utičnicu i napunite ga putem IQOS adaptera za napajanje i kabla za punjenje. (Provjerite pulsiraju li svjetla u vidu crtica jer to je pokazatelj da se IQOS uređaj puni).

4. Nakon što su crtice napunjene, uređaj je spreman za korištenje!

Kako očistiti IQOS 3 MULTI uređaj

Važno je održavati uređaj čistim, a posebice ako želite održati optimalno iskustvo okusa. Dobra je vijest da novi IQOS 3 alat za čišćenje većinu posla obavlja za vas: 

1. Najprije pričekajte da se IQOS 3 MULTI uređaj ohladi.

2. Uklonite poklopac s IQOS 3 MULTI uređaja. Kucnite IQOS 3 MULTI uređaj kako bi se odvojio preostali duhan. 

3. Skinite poklopac s IQOS četkice za čišćenje. Pažljivo ju umetnite u IQOS 3 MULTI uređaj i lagano ju okrećite.

4. Predlažemo da povremeno koristite IQOS štapiće za čišćenje. Koristite ih pažljivo i nemojte zaboraviti štapićem očistiti unutarnji dio poklopca. Čisti IQOS će vam osigurati optimalni okus.

pro-tips-4-global-iqos-3-multi

1. Kako očistiti IQOS 3 MULTI uređaj

Čišćenje IQOS uređaja lako je i brzo. Pogledajte video i saznajte kako na jednostavan i pravilan način čistiti IQOS uređaj.

POGLEDAJTE VIDEO

pro-tips-3-global-iqos-3-multi

2. Punjenje IQOS 3 MULTI uređaja

Nemojte zaboraviti svaki dan napuniti bateriju za IQOS 3 MULTI (mali savjet – pokušajte ga puniti svaki put kada punite telefon). Vaš će se IQOS 3 MULTI brže puniti ako ga priključite na zidnu utičnicu.

POGLEDAJTE VIDEO

pro-tips-2-no-heets-iqos-3-multi

3. Korištenje IQOS 3 MULTI uređaja

Samo jednom trebate pritisnuti tipku IQOS 3 MULTI uređaja kako biste aktivirali oštricu za grijanje. Nakon što svjetlo prestane bljeskati, uređaj je spreman za korištenje (ako ponovno pritisnete tipku, moguće je da ćete isključiti uređaj).

POGLEDAJTE VIDEO

Imate još pitanja vezano za IQOS uređaj?

Na raspolaganju smo vam za pomoć na više kanala