Držač

Pokušajmo sljedeće

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-3

IQOS 3 uređaj radi u temperaturnom rasponu između 0°C i 50°C.
Ako je temperatura okoline preniska, pokušajte držač jednu minutu zagrijavati u ruci.

holder-ts-2-do-not-press-no-heets-iqos-3

Trebate samo jednom pritisnuti tipku držača da biste uključili oštricu za grijanje.
Kada svjetlo prestane treperiti i ostane stalno svijetliti, uređaj je spreman za korištenje.
Nakon toga pazite da ponovno ne pritisnete tipku držača jer biste tako mogli isključiti uređaj.

holder-ts-3-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Upotrijebite štapić za čišćenje IQOS uređaja da biste očistili priključak držača (donji dio uređaja). 
Prije vraćanja držača u džepni punjač provjerite je li priključak držača potpuno suh.

holder-ts-4-charge-your-holder-global-iqos-3

Provjerite je li džepni punjač uključen*, ukopčan u strujnu utičnicu** i je li napunjen (najmanje dva bijela svjetla koja neprekidno svijetle).
Držač stavite u džepni punjač (ne zaboravite da magnetski priključak držača mora biti okrenut prema dolje) i pričekajte 10 minuta ili dok se držač do kraja ne napuni (gornje svjetlo džepnog punjača stalno svijetli bijelo).

* Jednom pritisnite tipku džepnog punjača i pogledajte uključuje li se svjetlo. Ako ne, na četiri sekunde ponovno pritisnite tipku.
** Moguće je da USB priključci prijenosnih računala nemaju dovoljno snage za punjenje džepnog punjača ako je potpuno prazan.

Džepni punjač

Pokušajmo sljedeće

iqos 3 charger diagnostic 1

Provjerite ima li oštećenja na strujnom adapteru ili USB kabelu. 
Ako utvrdite da postoji bilo kakvo oštećenje, pokušajte s novim kompletom strujnog adaptera i kabela.
IQOS uređaj se treba upotrebljavati samo s originalnim ili odobrenim strujnim adapterima kako bi se omogućilo optimalno punjenje.

charger-ts-2-powered-up-global-iqos-3

Provjerite je li džepni punjač uključen*. 
Ukopčajte ga u strujnu utičnicu i držite ga uključenog najmanje 20 minuta**. Preporučujemo da pričekate da se uređaj do kraja napuni, za što je potrebno dva sata.

* Jednom pritisnite tipku džepnog punjača i pogledajte uključuje li se svjetlo. Ako ne, na četiri sekunde ponovno pritisnite tipku.
** Moguće je da USB priključci prijenosnih računala  nemaju dovoljno snage za punjenje džepnog punjača ako je potpuno prazan.

charger-ts-3-reset-global-iqos-3

Resetirajte džepni punjač. 
Pritisnite i 10 sekundi držite tipku na džepnom punjaču.
Sva se svjetla nakratko uključuju i trepere u bijeloj boji kako bi označila da je uređaj resetiran.

charger-ts-4-holder-and-cleaning-stick-global-iqos-3

Upotrijebite štapić za čišćenje IQOS uređaja da biste očistili priključak držača (donji dio uređaja). 
Prije vraćanja držača u džepni punjač provjerite je li priključak držača potpuno suh (ne zaboravite da magnetski priključak držača treba biti okrenut prema dolje).