Držač

Pokušajmo sljedeće

holder troubleshoot iqos 3-multi -1

IQOS 3 MULTI uređaj radi u temperaturnom rasponu između 0°C i 50°C.
Ako je temperatura okoline preniska, pokušajte uređaj jednu minutu zagrijavati u ruci.

holder troubleshoot iqos 3-multi -2

Trebate samo jednom pritisnuti tipku držača da biste uključili oštricu za grijanje.
Kada svjetlo prestane treperiti i ostane neprekidno svijetliti, uređaj je spreman za korištenje.
Nakon toga pazite da ponovno ne pritisnete tipku držača jer biste tako mogli isključiti uređaj.
* Zagrijavanje će započeti jedino ako zatvarač na vrhu ostane otvoren.

holder troubleshoot iqos 3-multi -3

Resetirajte uređaj tako da pritisnete i 10 sekundi držite tipku na uređaju.
Sva se svjetla nakratko uključuju i trepere u bijeloj boji kako bi označila da je uređaj resetiran.

holder troubleshoot iqos 3-multi -4

Provjerite je li uređaj uključen*. 
Uključite ga u strujnu utičnicu i držite ga uključenog najmanje 20 minuta**. Preporučujemo da pričekate da se uređaj do kraja napuni, za što je potrebno 75 minuta.

* Jednom pritisnite tipku uređaja i pogledajte uključuje li se svjetlo. Ako ne, na četiri sekunde ponovno pritisnite tipku.
** Moguće je da USB priključci prijenosnih računala nemaju dovoljno snage za punjenje uređaja ako je potpuno prazan.