Držač

Pokušajmo sljedeće

holder-ts-1-temperature-warning-global-iqos-2-4

IQOS 2.4 Plus uređaj radi u temperaturnom rasponu između 10°C i 40°C.
Ako je temperatura okoline preniska, pokušajte držač jednu minutu zagrijavati u ruci.

holder-ts-2-do-not-press-no-heets-iqos-2-4

Trebate samo jednom pritisnuti tipku držača da biste uključili oštricu za grijanje.
Kada svjetlo prestane treperiti i ostane stalno svijetliti, uređaj je spreman za korištenje.
Nakon toga pazite da ponovno ne pritisnete tipku držača jer biste tako mogli isključiti uređaj.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Upotrijebite štapić za čišćenje IQOS uređaja da biste očistili priključak držača (donji dio uređaja). 
Prije vraćanja držača u džepni punjač provjerite je li priključak držača potpuno suh.

holder-ts-4-charger-with-50-battery-global-iqos-2-4

Provjerite je li džepni punjač uključen*, uključen u strujnu utičnicu** i je li napunjen (najmanje dva bijela svjetla koja neprekidno svijetle).
Držač stavite u džepni punjač (ne zaboravite da priključak držača mora biti okrenut prema dolje) i pričekajte 10 minuta ili dok se držač do kraja ne napuni (gornje svjetlo džepnog punjača neprekinuto svijetli bijelo).

* Jednom pritisnite tipku džepnog punjača i pogledajte uključuje li se svjetlo. Ako ne svijetli, na tri sekunde ponovno pritisnite tipku.
** Moguće je da USB priključci prijenosnih računala  nemaju dovoljno snage za punjenje džepnog punjača ako je potpuno prazan.

Džepni punjač

Pokušajmo sljedeće

charger-ts-1-accessories-global-iqos-2-4

Provjerite ima li oštećenja na strujnom adapteru ili USB kabelu. 
Ako utvrdite da postoji bilo kakvo oštećenje, pokušajte s novim kompletom strujnog adaptera i kabela.
IQOS uređaj treba se upotrebljavati samo s originalnim ili odobrenim strujnim adapterima kako bi se omogućilo optimalno punjenje.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-4

Provjerite je li džepni punjač uključen*. 
Uključite ga u strujnu utičnicu i držite ga uključenog najmanje 20 minuta**. Preporučujemo da pričekate da se uređaj do kraja napuni, za što je potrebno dva sata.
* Jednom pritisnite tipku džepnog punjača i pogledajte uključuje li se svjetlo. Ako ne svijetli, na četiri sekunde ponovno pritisnite tipku.
** Moguće je da USB priključci prijenosnih računala  nemaju dovoljno snage za punjenje džepnog punjača ako je potpuno prazan.

charger-ts-3-reset-no-people-iqos-2-4

Resetirajte džepni punjač. 
Istovremeno pritisnite tipku za uključivanje i tipku Bluetooth i držite ih tri sekunde pritisnutima pa zatim otpustite. Nakon što otpustite tipke, sva svjetla na džepnom punjaču nakratko će zatreperiti u bijeloj boji.

charger-ts-2-charger-with-full-battery-global-iqos-2-41

Upotrijebite štapić za čišćenje IQOS uređaja da biste očistili priključak držača (donji dio uređaja). 
Prije vraćanja držača u džepni punjač provjerite je li priključak držača potpuno suh (ne zaboravite da priključak držača treba biti okrenut prema dolje).