Croatian

Rješavanje poteškoća s IQOS 2.4 Plus uređajem

Tu smo kako bismo vam pružili odgovarajuću podršku za IQOS 2.4 Plus uređaj.

Ako imate poteškoća s IQOS 2.4 Plus uređajem prvi je korak provjeriti je li napunjen

Kako provjeriti je li IQOS 2.4 Plus uređaj napunjen:
Provjerite je li IQOS 2.4 Plus džepni punjač uključen tako što ćete pritisnuti tipku džepnog punjača i držati ju pritisnutom jednu sekundu. Svjetla se trebaju uključiti. Ako se ne uključe, pritisnite i držite tipku 4 sekunde.
Ako se svjetla ne uključe, napunite džepni punjač pomoću IQOS adaptera za napajanje i kabela za punjenje*.
Kako biste saznali je li vaš IQOS 2.4 Plus držač napunjen, jednostavno pritisnite tipku na džepnom punjaču (dok je držač unutra). Ako se okruglo svjetlo na vrhu punjača uključi, držač je spreman za uporabu. Ako pulsira, to znači da se trenutačno puni. Osim toga, jednostavno uklonite držač i provjerite je li svjetlo uključeno. Ako je, držač je napunjen i spreman je za korištenje.
*Važno je napomenuti da USB priključci na laptopima često nemaju dovoljno snage za punjenje džepnog punjača. Umjesto toga predlažemo korištenje električne utičnice. 

KAKO PUNITI IQOS 2.4 PLUS

Troubleshoot_2-4PLUS_comp1_664x907
Resetiranje IQOS 2.4 Plus uređaja

Ako je vaš IQOS 2.4 Plus uređaja napunjen, ali i dalje ne funkcionira, sljedeći korak je resetiranje IQOS 2.4 Plus uređaja.
Istovremeno pritisnite dvije tipke ispod svjetala statusa baterije i nakon približno 2 sekunde ćete vidjeti da će sva svjetla zatreperiti bijelom bojom nekoliko puta.

Troubleshoot_2-4PLUS_comp2_664x907
Čišćenjem IQOS 2.4 Plus uređaja možete riješiti brojne poteškoće

Osjećate da je iskustvo korištenja IQOS 2.4 Plus uređaja drugačije nego prije? Te se poteškoće s lakoćom mogu ukloniti pomoću IQOS čistaća i štapića za čišćenje kojim možete očistiti odjeljak gdje se nalazi oštrica za grijanje i poklopac IQOS uređaja.
Redovitim čišćenjem IQOS 2.4 Plus uređaja pomoću odgovarajućih alata ne samo da ćete osigurati optimalni okus pravog duhana nego ćete također riješiti neke od poteškoća koje mogu nastati prilikom korištenja IQOS 2.4 Plus uređaja. 

KAKO ČISTITI IQOS 2.4 PLUS

Troubleshoot_2-4PLUS_664x907
Imate li poteškoće s punjenjem IQOS 2.4 Plus držača?

Ako se IQOS 2.4 Plus držač ne puni na odgovarajući način, moguće je da je potrebno očistiti konektore. Jednostavno pomoću IQOS štapića za čišćenje očistite konektore IQOS držača i IQOS džepnog punjača.

Troubleshoot_2-4PLUS_comp4_664x907
Poteškoće s temperaturom kod IQOS 2.4 Plus uređaja

Vidite li crveno svjetlo na IQOS džepnom punjaču ili crveno svjetlo na IQOS 2.4 Plus držaču? Moguće je da je razlog tomu previsoka ili preniska temperatura IQOS-a.

IQOS 2.4 Plus funkcionira u rasponu temperatura između 10° i 40° C. Ako je temperatura okoline niska, pokušajte IQOS 2.4 Plus držač zagrijavati u ruci bar jednu minutu. Ako je previše zagrijan, odnesite ga na hladnije mjesto i trebao bi ponovno funkcionirati nakon što se ohladi.

CarePlus11
Je li oštrica za grijanje IQOS 2.4 Plus uređaja slomljena ili su nastala druga fizička oštećenja?

Provjerite je li oštrica za grijanje vašeg IQOS 2.4 Plus uređaja slomljena  ili postoje druga fizička oštećenja. Ako je to slučaj, žao nam je što je do toga došlo. Kontaktirajte IQOS Centar za korisničku podršku i pomoći ćemo vam s ovom poteškoćom.
Ponekad samim čišćenjem možete oštetiti oštricu za grijanje unutar IQOS 2.4 Plus držača. Budite oprezni i nemojte jako pritiskati oštricu za grijanje prilikom čišćenja IQOS 2.4 Plus držača. Također je važno da nikada ne okrećete duhanski umetak dok se nalazi unutar držača. Na taj način se može oštetiti oštrica za grijanje što će utjecati na korištenje IQOS 2.4 Plus uređaja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Troubleshoot_2-4PLUS_comp6_664x907

Imate još pitanja vezano za IQOS uređaj?

Na raspolaganju smo vam za pomoć na više kanala