IQOS device

Nov 16, 2021

Alternative pušenju cigareta

Punoljetni pušači danas imaju priliku istražiti različite proizvode koji predstavljaju alternativu pušenju. Ako se i vi ubrajate među punoljetne pušače koji bi inače nastavili pušiti ili upotrebljavati druge nikotinske proizvode, zanimaju vas alternative pušenju i htjeli biste prijeći na drukčije proizvode, imamo nekoliko informacija za vas.

 

Koje alternative pušenju postoje?

 

Postoje dvije glavne skupine alternativa pušenju: proizvodi za grijanje duhana, odnosno proizvodi koji griju duhan bez sagorijevanja, i e-cigarete.  

 

Proizvodi za grijanje duhana kao alternativa pušenju

 

Proizvodi za grijanje duhana, koji griju duhan bez njegovog sagorijevanja, bezdimna su alternativa pušenju. U uređajima za grijanje duhana upotrebljava se pravi duhan koji se obrađuje na poseban način i oblikuje u umetke. Ti se duhanski umetci za grijanje zatim umeću u uređaj, gdje se duhan pomoću inovativnih tehnologija grije do određene temperature, koja nikad nije toliko visoka da bi duhan sagorio. Baš kao e-cigarete, proizvodi za grijanje duhana ne proizvode dim. Neki uređaji za grijanje duhana upotrebljavaju vanjski izvor topline, što znači da se duhanski umetak za grijanje grije sa svih strana, ali izvana. U tom se slučaju ne grije prvo duhan, već se prvo grije papir oko duhanskog umetka za grijanje. To može utjecati na okus. Drugi uređaji za grijanje duhana, poput IQOS uređaja, opremljeni su keramičkom oštricom koja sadržava zlato i platinu. Duhanski umetak za grijanje umeće se izravno na oštricu, a ona duhan grije počevši od središta. Tako se prvo grije duhan, prije papira, čime se osigurava konzistentnost okusa.

 

E-cigarete predstavljaju još jednu alternativu pušenju.

 

E-cigarete predstavljaju alternativu pušenju, no u njima se ne upotrebljava pravi duhan. Riječ je o elektroničkim proizvodima u kojima se na širokom rasponu temperatura, od 100 °C do 250 °C, grije i isparava e-tekućina. U većini e-cigareta upotrebljava se sustav poznat pod nazivom „fitilj i zavojnica“, pri čemu fitilj služi tomu da se e-tekućina, koja sadržava arome i nikotin, usiše u zavojnicu, gdje se grije kako bi se stvorila para. Para se iz uređaja uvlači preko usnika. Nema dima.

E-cigarete ponekad se nazivaju parilicama, vape uređajima ili sustavima za vejpanje. Neke e-cigarete opremljene su sustavom otvorenih spremnika koji je potpuno prilagodljiv. Druge e-cigarete imaju zatvorene sustave proizvodnje pare, a mogu biti jednokratne, punjive ili sadržavati patrone.

 

Po čemu se bezdimne alternative razlikuju od pušenja cigareta?

 

Glavna razlika između cigareta i alternativa poput e-cigareta i proizvoda za grijanje duhana leži upravo u onome što te alternative čini „bezdimnima“: riječ je o izostanku izgaranja, odnosno sagorijevanja duhana.

Kako bi se cigareta mogla pušiti, mora se zapaliti, a paljenje cigarete dovodi do izgaranja. Na zapaljenom vrhu cigarete dosežu se visoke temperature, zbog čega duhan sagorijeva. Pritom je poznato da se većina štetnih sastojaka dima cigareta oslobađa upravo zbog tog izgaranja.

S druge strane, prilikom upotrebe bezdimnih alternativa poput e-cigareta i proizvoda za grijanje duhana uopće ne dolazi do izgaranja. E-cigarete, naime, ne sadržavaju duhan, pa on i ne može sagorjeti. Kad je riječ o proizvodima za grijanje duhana, duhanski umetci za grijanje koji se upotrebljavaju u njima griju se do određene temperature a da pritom ne sagorijevaju. IQOS uređaj zagrijava duhan na znatno nižu temperaturu bez izgaranja. Zbog toga što kontrolira zagrijavanje, ne proizvodi se dim, samo duhanska para. Budući da nema sagorijevanja, IQOS stvara 95% niže razine štetnih sastojaka u odnosu na cigarete.*

Važna informacija: Ovo nije nužno jednako 95%-tnom smanjenju rizika. IQOS nije bez rizika. 

Izostanak izgaranja u bezdimnim alternativama ima i drugih prednosti: IQOS uređaj ne proizvodi pepeo ni dim. Budući da mu vrh ne gori, dok koristite IQOS uređaj ne možete opeći ljude oko sebe ili oštetiti odjeću i namještaj. Konkretno, uz IQOS uređaj punoljetni pušači mogu iskusiti pravi okus duhana uz sve dodatne prednosti bezdimne alternative.

Za punoljetne pušače koji traže drukčija iskustva korištenja duhana IQOS je bolji odabir od nastavka pušenja. Važna informacija: IQOS nije bez rizika. 

*„95 % manje“ predstavlja prosječno smanjenje razina niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u usporedbi s dimom referentne cigarete. Pogledajte Važne informacije na IQOS.com.