Plava strelica koja pokazuje prema gore i narančasta strelica koja pokazuje prema dolje.

Nov 27, 2023

Što je smanjenje štete kada je u pitanju grijanje duhana?

Poznato je da pušenje cigareta može uzrokovati značajnu štetu, ali jeste li znali da najveći rizici korištenja duhana/pušenja nastaju kad se cigareta zapali? 

 

Što znači smanjenje štete?

 

Jednostavno rečeno, smanjenje štete uključuje smanjenje štetnih faktora koji mogu predstavljati rizik. Iako nije bez rizika, kad se usporedi s pušenjem, prelazak s cigareta na IQOS uređaj za grijanje duhana može smanjiti rizike povezane s pušenjem. Razlog je to što nema sagorijevanja. 

 

Koji su rizici cigareta?

 

Opće je poznato da su cigarete štetne. Otrovni kemijski sastojci, poput ugljičnog monoksida i katrana, koji nastaju izgaranjem cigareta mogu ozbiljno naštetiti vašem zdravlju. Upravo zbog toga punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili pušiti smanjenje nastanka štete može biti važan faktor. 

 

Kako funkcionira grijanje duhana?

 

Cigarete sagorijevaju duhan na jako visokim temperaturama. IQOS uređaj optimalno grije duhan na nižim temperaturama, tako da nema sagorijevanja. To znači da se ne stvara dim. Umjesto toga, stvara se duhanska para koja u prosjeku sadrži 95% niže razine štetnih sastojaka u odnosu na cigarete*, tako da isključivo korištenje IQOS uređaja predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja.**


VAŽNA INFORMACIJA: Ovo nije nužno jednako 95-postotnom smanjenju rizika. IQOS nije bez rizika te omogućuje isporuku nikotina koji stvara ovisnost. 


* Prosječno smanjenje razina niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u usporedbi s dimom referentne cigarete. 
** Na temelju ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u usporedbi s nastavkom pušenja.

 

IQOS uređaji za grijanje duhana ranije generacije koriste keramičku oštricu za optimalno grijanje duhana. Njihova IQOS HeatControl tehnologija kontrolira temperaturu i osigurava da ne dođe do sagorijevanja.
Najnoviji IQOS uređaj, IQOS ILUMA, koristi revolucionarnu SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ tehnologiju bez oštrice, koja omogućuje sasvim novi način grijanja duhana bez izgaranja.

 

Može li grijanje duhana biti manje štetno od cigareta?

 

Sagorijevanje duhana je ono što stvara značajan rizik zato što se štetni sastojci oslobađaju u dimu. 
Dim je glavni uzrok bolesti povezanih s pušenjem. Nikotin nije glavni uzrok bolesti povezanih s pušenjem. Nikotin stvara ovisnost, ali drugi štetni sastojci koji se ispuštaju pri izgaranju cigarete su glavni uzrok bolesti povezanih s pušenjem. IQOS grije duhan umjesto da ga sagorijeva te zato pruža pravi okus duhana i stvara u prosjeku 95 % niže razine štetnih sastojaka u odnosu na cigarete.*


VAŽNA INFORMACIJE:  Ovo nije nužno jednako 95-postotnom smanjenju rizika. IQOS nije bez rizika.


*95-postotno smanjenje predstavlja prosječno smanjenje razina niza štetnih sastojaka (isključujući nikotin) u usporedbi s dimom referentne cigarete. Pogledajte "Važne Informacije" na IQOS.com.